Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje między Tobą, użytkownikiem tej strony a HAIDI SERVICES INT LTD, właścicielem i dostawcą tej strony. HAIDI SERVICES INT LTD bardzo poważnie traktuje prywatność twoich informacji. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania przez nas ze wszystkich danych gromadzonych przez nas lub dostarczanych przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryny.

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności.

Definicje i interpretacje

 1. W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:

Dane

łącznie wszystkie informacje przesyłane do HAIDI SERVICES INT LTD za pośrednictwem strony internetowej. Definicja ta obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w przepisach o ochronie danych;

Cookies

mały plik tekstowy umieszczony na twoim komputerze przez tę Witrynę, gdy odwiedzasz niektóre części Witryny i / lub kiedy korzystasz z niektórych funkcji Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez tę Witrynę określono w poniższej klauzuli (Pliki cookie);

Przepisy o ochronie danych

wszelkie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi dyrektywę 96/46 / WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO, a także wszelkie krajowe przepisy wykonawcze, przepisy wykonawcze i ustawodawstwo wtórne, o ile RODO skuteczne w Wielkiej Brytanii;

RODO

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679;

HAIDI SERVICES INT LTD  lub my

HAIDI SERVICES INT LTD, spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 08173507, której siedziba znajduje się w siedzibie: 9 Viola Court 18 Symphony Close, Edgware, Middlesex, Wielka Brytania

Prawo dotyczące plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE

rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., zmienione rozporządzeniem w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (zmiana) z 2011 r .;

Użytkownik  lub ty

jakakolwiek strona trzecia, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez HAIDI SERVICES INT LTD i działa w ramach zatrudnienia lub (ii) jest zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadczy usługi dla HAIDI SERVICES INT LTD i uzyskuje dostęp do Witryny w związek ze świadczeniem takich usług; i

Stronie internetowej

strona internetowa, z której obecnie korzystasz, www.globalhaidis.co.uk oraz wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że wyraźnie wykluczone przez ich własne warunki.

 2. W niniejszej polityce prywatności, chyba że kontekst wymaga innej interpretacji:

 za. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;

 b. odniesienia do subklauzul, klauzul, harmonogramów lub dodatków dotyczą subklauzul, klauzul, harmonogramów lub dodatków do niniejszej polityki prywatności;

 do. odniesienie do osoby obejmuje firmy, firmy, podmioty rządowe, trusty i spółki osobowe;

 re. „w tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”;

 mi. odniesienie do dowolnego przepisu ustawowego obejmuje wszelkie jego modyfikacje lub poprawki;

 fa. nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności.

Zakres niniejszej polityki prywatności

 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie działań HAIDI SERVICES INT LTD i Użytkowników w odniesieniu do tej Witryny. Nie obejmuje stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej witryny, w tym między innymi żadnych linków, które możemy udostępniać w witrynach mediów społecznościowych.

 4. Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych, HAIDI SERVICES INT LTD jest „administratorem danych”. Oznacza to, że HAIDI SERVICES INT LTD określa cele, w jakich przetwarzane są Twoje dane.

Informacje zebrane

 5. Możemy zbierać od Ciebie następujące Dane, w tym Dane osobowe:

 za. imię;

 b. Data urodzenia;

 do. dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów;

 re. Adres IP (zbierany automatycznie);

 mi. w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Jak gromadzimy dane

 6. Gromadzimy dane w następujący sposób:

 za. dane są nam przekazywane przez ciebie;

 b. dane są otrzymywane z innych źródeł; i

 do. dane są gromadzone automatycznie.

Dane, które nam przekazujesz

 7. HAIDI SERVICES INT LTD zbiera Twoje dane na wiele sposobów, na przykład:

 za. gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, telefonicznie, pocztą, pocztą elektroniczną lub w jakikolwiek inny sposób;

 b. kiedy zarejestrujesz się u nas i założysz konto, aby otrzymywać nasze produkty / usługi;

 do. kiedy dokonujesz płatności na naszą rzecz, za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób;

 re. kiedy zdecydujesz się otrzymywać od nas wiadomości marketingowe;

 mi. kiedy korzystasz z naszych usług;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dane otrzymywane od stron trzecich

 8. HAIDI SERVICES INT LTD otrzyma dane o Tobie od następujących stron trzecich:

Dane zbierane automatycznie

 9. W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do strony internetowej, będziemy gromadzić Twoje dane automatycznie, na przykład:

 za. automatycznie zbieramy informacje o Twojej wizycie na stronie. Informacje te pomagają nam ulepszać zawartość Witryny i nawigację oraz obejmują Twój adres IP, datę, godzinę i częstotliwość, z jaką uzyskujesz dostęp do Witryny oraz sposób, w jaki korzystasz i wchodzisz w jej treść.

 b. będziemy gromadzić Twoje dane automatycznie za pomocą plików cookie, zgodnie z ustawieniami plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich używania w Witrynie, zobacz sekcję poniżej, zatytułowaną „Pliki cookie”.

Nasze wykorzystanie danych

 10. Wszelkie lub wszystkie powyższe Dane mogą być przez nas wymagane od czasu do czasu, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę i doświadczenie podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być przez nas wykorzystywane z następujących powodów:

 za. wewnętrzne prowadzenie dokumentacji;

 b. ulepszanie naszych produktów / usług;

 do. przesyłanie pocztą elektroniczną materiałów marketingowych, które mogą Cię zainteresować;

 re. kontakt w celu przeprowadzenia badań rynku, które można wykonać za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Informacje te mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizacji Witryny;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 11. Możemy wykorzystywać Twoje Dane do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, masz prawo w określonych okolicznościach sprzeciwić się (patrz sekcja „Twoje prawa” poniżej).

 12. W celu dostarczenia Ci marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty e-mail potrzebujemy Twojej zgody, bez względu na to, czy wyrazisz zgodę, czy też wyrazisz zgodę:

 za. miękka zgoda opt-in to szczególny rodzaj zgody, który obowiązuje, gdy wcześniej z nami współpracowałeś (na przykład kontaktujesz się z nami, aby poprosić nas o więcej szczegółów na temat konkretnego produktu / usługi, a my sprzedajemy podobne produkty / usługi). W ramach zgody „miękkiego opt-in” przyjmiemy twoją zgodę, chyba że zrezygnujesz.

 b. w przypadku innych rodzajów e-marketingu jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej wyraźnej zgody; oznacza to, że musisz podjąć pozytywne i pozytywne działania, wyrażając na to zgodę, na przykład zaznaczając pole wyboru, które podamy.

 do. jeśli nie jesteś zadowolony z naszego podejścia do marketingu, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, jak wycofać swoją zgodę, zobacz sekcję „Twoje prawa” poniżej.

 13. Gdy zarejestrujesz się u nas i założysz konto, aby otrzymywać nasze usługi, podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

Komu udostępniamy Dane

 14. Możemy udostępniać Twoje dane następującym grupom osób z następujących powodów:

 za. nasi pracownicy, agenci i / lub profesjonalni doradcy - Aby uzyskać porady od profesjonalnych doradców;

 b. zewnętrzni dostawcy usług, którzy świadczą nam usługi wymagające przetwarzania danych osobowych - Aby pomóc zewnętrznym dostawcom usług w otrzymywaniu udostępnionych danych w wykonywaniu funkcji w naszym imieniu, aby zapewnić płynne działanie strony internetowej;

 do. zewnętrzni dostawcy płatności, którzy przetwarzają płatności dokonywane za pośrednictwem Witryny - Aby umożliwić zewnętrznym dostawcom płatności przetwarzanie płatności użytkowników i zwrotów;

 re. odpowiednie organy - w celu ułatwienia wykrywania przestępstw lub pobierania podatków lub ceł;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Dbanie o bezpieczeństwo danych

 15. Zastosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych, na przykład:

 za. dostęp do twojego konta jest kontrolowany przez hasło i unikalną dla Ciebie nazwę użytkownika.

 b. przechowujemy Twoje dane na bezpiecznych serwerach.

 16. Środki techniczne i organizacyjne obejmują środki postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek niewłaściwe użycie, utratę lub nieautoryzowany dostęp do Twoich danych, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego adresu e-mail: office@globalhaidis.co.uk.

 17. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje z Get Safe Online na temat ochrony twoich informacji oraz komputerów i urządzeń przed oszustwem, kradzieżą tożsamości, wirusami i wieloma innymi problemami online, odwiedź www.getsafeonline.org. Get Safe Online jest wspierany przez rząd HM i wiodące firmy.

Zatrzymywanie danych

 18. O ile dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, będziemy przechowywać Twoje dane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności lub do momentu żądania usunięcia danych.

 19. Nawet jeśli usuniemy Twoje dane, mogą one pozostać na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych do celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

Twoje prawa

 20. Masz następujące prawa w stosunku do swoich Danych:

 za. Prawo dostępu  - prawo do żądania (i) kopii przechowywanych przez nas informacji o Tobie w dowolnym momencie lub (ii) do modyfikowania, aktualizowania lub usuwania takich informacji. Jeśli zapewnimy ci dostęp do informacji, które posiadamy o tobie, nie obciążymy Cię za to, chyba że twoja prośba będzie „oczywiście bezzasadna lub nadmierna”. W przypadku gdy jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, możemy odrzucić Twoją prośbę. Jeśli odrzucimy twoją prośbę, podamy powody.

 b. Prawo do sprostowania  - prawo do sprostowania Twoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 do. Prawo do usunięcia  - prawo do żądania usunięcia lub usunięcia Twoich danych z naszych systemów.

 re. Prawo do ograniczenia korzystania z Twoich danych  - prawo do „zablokowania” nam korzystania z Twoich danych lub ograniczenia sposobu, w jaki możemy z nich korzystać.

 mi. Prawo do przenoszenia danych  - prawo do żądania przeniesienia, skopiowania lub przeniesienia danych.

 fa. Prawo do sprzeciwu  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych, w tym ich wykorzystania w naszych uzasadnionych interesach.

 21. W celu zapytania, skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli zgoda jest naszą podstawą prawną przetwarzania danych), prosimy o kontakt za pośrednictwem tego adresu e-mail: office @ globalhaidis.co.uk.

 22. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrywana przez nas skarga dotycząca Twoich Danych jest rozpatrywana, możesz skierować skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. W Wielkiej Brytanii jest to Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO). Dane kontaktowe ICO można znaleźć na ich stronie internetowej pod adresem https://ico.org.uk/.

 23. Ważne jest, aby posiadane przez nas Dane były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje Dane ulegną zmianie w okresie, w którym je przechowujemy.

Transfery poza Europejski Obszar Gospodarczy

 24. Dane, które zbieramy od Ciebie, mogą być przechowywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i przekazywane do nich. Może to na przykład wystąpić, jeśli nasze serwery znajdują się w kraju spoza EOG lub jeden z naszych usługodawców znajduje się w kraju spoza EOG.

 25. Przekażemy Dane poza EOG tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami o ochronie danych, a środki przekazu zapewniają odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do Twoich danych, np. W drodze umowy o transferze danych, obejmującej obecne standardowe klauzule umowne przyjęte przez Europejską Komisja lub rejestrując się w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, w przypadku, gdy organizacja otrzymująca Dane ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 26. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych, wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia i procedury wobec stron trzecich, którym udostępniamy Twoje Dane. Dzięki temu Twoje dane są traktowane przez te strony trzecie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.

Linki do innych stron internetowych

 27. Ta strona internetowa może od czasu do czasu zawierać linki do innych stron internetowych. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych witryn. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania z takich stron internetowych. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności lub oświadczenia innych stron internetowych przed ich użyciem.

Zmiany w zakresie własności i kontroli firmy

 28. HAIDI SERVICES INT LTD może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i / lub przekazaniem kontroli nad całą lub częścią HAIDI SERVICES INT LTD. Dane przekazane przez Użytkowników zostaną przeniesione, jeśli jest to istotne dla dowolnej części naszej firmy, która została przeniesiona, wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub nowo kontrolujący podmiot, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, będzie mógł wykorzystywać Dane do cele, dla których zostały nam pierwotnie dostarczone.

 29. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub dowolnej jej części.

 30. W powyższych przypadkach podejmiemy kroki w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Cookies

 31. Ta strona internetowa może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na twoim komputerze. HAIDI SERVICES INT LTD wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu korzystania z witryny oraz w celu ulepszenia naszej oferty produktów i usług. HAIDI SERVICES INT LTD starannie wybrał te pliki cookie i podjął kroki w celu zapewnienia, że ​​twoja prywatność jest chroniona i szanowana przez cały czas.

 32. Wszystkie pliki cookie wykorzystywane przez tę stronę internetową są używane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE.

 33. Zanim Witryna umieści pliki cookie na twoim komputerze, zostanie wyświetlony pasek komunikatów z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz HAIDI SERVICES INT LTD, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia i obsługę. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

 34. Ta strona internetowa może umieszczać następujące pliki cookie:

Rodzaj pliku cookie

Cel, powód

Niezbędne pliki cookie

Są to pliki cookie wymagane do działania naszej strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny, korzystanie z koszyka lub korzystanie z usług e-fakturowania.

 35. Listę plików cookie, których używamy, można znaleźć w harmonogramie plików cookie.

 36. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z menu pomocy w przeglądarce internetowej.

 37. Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie; możesz jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwią Ci szybszy i wydajniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.

 38. Zaleca się, aby upewnić się, że Twoja przeglądarka internetowa jest aktualna oraz skonsultować się z pomocą i wytycznymi dostarczonymi przez twórcę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do zmiany ustawień prywatności.

 39. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym sposobu ich wyłączania, można znaleźć na stronie aboutcookies.org. Znajdziesz również szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie z komputera.

Generał

 40. Nie możesz przenosić żadnych swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na inne osoby. Możemy przenieść nasze prawa zgodnie z niniejszą polityką prywatności, jeżeli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

 41. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, nielegalne lub niewykonalne, to postanowienie lub częściowe postanowienie zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, oraz nie wpłynie to na ważność i wykonalność innych postanowień niniejszej polityki prywatności.

 42. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego.

 43. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskiego i walijskiego.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

 44. HAIDI SERVICES INT LTD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, którą możemy od czasu do czasu uznać za niezbędną lub wymaganą przez prawo. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie i uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności przy pierwszym korzystaniu z Witryny po wprowadzeniu zmian.

Możesz skontaktować się z HAIDI SERVICES INT LTD pocztą elektroniczną na office@globalhaidis.co.uk.

Atrybucja

 45. Niniejsza polityka prywatności została utworzona przy użyciu dokumentu Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.co.uk).

22 czerwca 2018 r

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Komisja Europejska daje konsumentom możliwość rozwiązywania sporów internetowych zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR na jednej ze swoich platform. Platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr ) służy jako strona, na której konsumenci mogą próbować dotrzeć do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zakupów online i umów o usługi.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.